Rozwód  to bardzo niemiłe przeżycie. Niestety konieczne jeżeli małżonkowie chcą rozpocząć nowe życie. Jednakże, o tyle o ile łatwo jest zawrzeć związek małżeński o tyle jego rozwiązanie może mieć miejsce przy zaistnieniu pewnych okoliczności.

Rozwód jest możliwy jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego następuje, gdy pomiędzy małżonkami zaniknie więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. Poprzez więź duchową należy rozumieć relacje małżonków oparte na miłości, zaufaniu, szacunku, szczerości, lojalności, wzajemnej akceptacji. Więź fizyczna oznacza utrzymywanie między małżonkami stosunków seksualnych. Natomiast, poprzez więź gospodarczą należy rozumieć prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.

Trwały rozkład pożycia małżeńskiego stanowi ocenę opartą na doświadczeniu życiowym, dokonywaną pod kątem indywidulanych cech charakteru małżonków pozwalającą na stwierdzenie, czy powrót małżonków do wspólnego pożycia jest możliwy.               

Co do zasady, sąd orzeka rozwód, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jednakże wystąpienie tzw. „negatywnych przesłanek rozwodowych” spowoduje, niemożność orzeczenia rozwodu.

O „negatywnych przesłankach rozwodowych” będzie mowa w kolejnym artykule.

W celu konsultacji lub uzyskania porady prawnej zapraszam serdecznie do kontaktu.

Wiktor Witkowski

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, proszę skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close