Jak już wspomniałem w poprzednim wpisie, sąd orzeka rozwód, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jednakże, wystąpienie tzw. „negatywnych przesłanek rozwodowych” powoduje, niemożność orzeczenia rozwodu. Okoliczność, czy w danej sprawie zachodzą „negatywne przesłanki rozwodowe” sąd zawsze bierze pod uwagę z urzędu. Innymi słowy, w każdej sprawie rozwodowej sąd sprawdza, czy te negatywne przesłanki zachodzą.

Czym są „negatywne przesłanki rozwodowe”?  

Pierwszą przesłanką jest dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Między innymi chodzi o sytuacje w których rozwód może spowodować osłabienie relacji z rodzicem, przy którym dzieci nie pozostaną. Sąd dokonując wypływu rozwodu na dobro małoletnich dzieci bierze pod uwagę w szczególności: wiek dzieci, ich stosunki z rodzicami, stan zdrowia i stopień społecznej wrażliwości.  

Drugą przesłanką jest naruszenie zasada współżycia społecznego na skutek wydanie wyroku rozwodowego. Zasady współżycia społecznego to normy społeczne których musi przestrzegać każdy człowiek. Normy te nie są nigdzie zapisane, lecz rodzą się samoistnie w każdej grupie społecznej. Prostymi słowami „zasady współżycia społecznego” to wszelkie zakazy lub nakazy, które moglibyśmy stworzyć w myśl zasady „nie rób drugiemu, co Tobie nie miłe”. Dla ustalenia czy w danej sprawie orzeczenie rozwodu mogłoby pociągnąć za sobą naruszenie zasad współżycia społecznego konieczna będzie zawsze ocena całokształtu okoliczności danego przypadku w powiązaniu z ewentualnym nadużyciem prawa godzącym w normy społeczne.

Trzecią przesłanką jest okoliczność, iż rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, zaś drugi małżonek na rozwód się nie godzi, a jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Po przeczytaniu tego oraz poprzedniego artykułu powinieneś wiedzieć „Kiedy małżonkowie mogą się rozwieść?”. O tym jak napisać pozew rozwodowy napisze w kolejnym artykule.                   

W celu konsultacji lub uzyskania porady prawnej zapraszam serdecznie do kontaktu.

Wiktor Witkowski

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, proszę skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close