Polityka prywatności/Pliki Cookie

 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Kancelaria informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Wiktor Witkowski z siedzibą przy ul. Wybickiego 30A/1a, 81-842 Sopot, zwana dalej „Administratorem” lub „Kancelaria”. Z Administratorem można się kontaktować na pośrednictwem e-mail: kancelaria@wiktor-witkowski.pl bądź listownie pod adresem: ul. Wybickiego 30A/1a, 81-842 Sopot.

2. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej, działającej pod adresem: www.wiktor-witkowski.pl (zwanej dalej: ,,Serwisem’’).

3. Właścicielem Serwisu jest Wiktor Witkowski, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Wiktor Witkowski, ul. Wybickiego 30A/1a, 81-842 Sopot, NIP: 5851433902, REGON: 222140717, adres e-mail: kancelaria@wiktor-witkowski.pl (zwana dalej: ,,Kancelarią’’).

4. Korzystając ze strony www.wiktor-witkowski.pl, kierując do Kancelarii korespondencję, w tym korespondencję elektroniczną akceptuje Pan/Pani zasady niniejszej Polityki Prywatności.

5. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię na podstawie art. 6 ust.1 lit. a), b), f) RODO w celu:
a) świadczenia pomocy prawnej na podstawie Pana/Pani zgody,
b) udziału w procesie zatrudnienia do pracy w Kancelarii, w tym oczekiwania na wakat na stanowisku, na podstawie Pana/Pani zgody,
c) w celu zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej na podstawie Pana/Pani zainteresowania ofertą kancelarii,
d) wykonania zawartej umowy,
e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii,
f) badania satysfakcji Klientów,
g) w celu bezpośredniego oferowania usług, w tym dobierania ich pod kątem Pana/Pani potrzeb.

6. Dane przetwarzane dla potrzeb:
a) wykonania umowy będą przetwarzane, aż do momentu jej wykonania lub rozwiązania,
b) opisanych w lit. e) i f) powyższego ustępu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat od rozwiązania umowy,
c) marketingu bezpośredniego Kancelarii będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom trzecim z wyłączeniem organów i podmiotów zaangażowanych w procesie świadczenia Panu/Pani pomocy prawnej. Jednakże w celu zapewnienia należytego poziomu usługi do Pana/Pani danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Kancelarii to jest obsługująca Kancelarię firma księgowa.

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. W celu skorzystania z praw wskazanych w powyższym ustępie należy skontaktować się z Administratorem.

10. Podanie danych ma charakter dobrowolny i jest konieczne do zawarcia umowy, świadczenia pomocy prawnej, czy przedstawienia oferty handlowej. Podanie danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

11. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

12. W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać złożona przez osobę sprawującą nad nią władzę rodzicielską lub opiekę.

13. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim.

14. Wszelkie dane są gromadzone na dwa sposoby:
A. informacje podawane dobrowolnie przez Pana/Panią, podczas wysyłania do Kancelarii korespondencji lub poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Kancelarii,
B. plików cookies – plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu końcowym. Pliki cookies zawierają, w szczególności, adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania. Kancelaria używa plików Cookies w celu
• ułatwienia użytkownikom korzystania z witryny – pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
• tworzenia anonimowych statystyki strony www, co umożliwia rozwój strony internetowej Kancelarii w taki sposób, aby była ona jeszcze bardziej przejrzysta.

15. Dane przetwarzane przez Kancelarię w ramach wykonywanego zawodu są dodatkowo chronione ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, proszę skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close