radca prawny Wiktor Witkowski

Prawo cywilne 

Prawo cywilne

Prawo cywilne z łacińskiego ius civile – prawo obywatelskie. Jest to gałąź prawa, która reguluje stosunki majątkowe i niemajątkowe między osobami fizycznymi i prawnymi, a także jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Podstawą prawa cywilnego jest Kodeks cywilny

Przestrzeganie przepisów prawa cywilnego wiąże się z koniecznością dopełnienia różnych formalności oraz przygotowania niezbędnych dokumentów, wniosków, pozwów i innych pism, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla pomyślnego rozwiązania sporu w sprawach cywilnych. Aby pisma było przygotowane skrupulatnie, najrozsądniej jest powierzyć to zadanie doświadczonemu radcy prawnemu. Nasza Kancelaria Prawna specjalizuje się w prawie cywilnym.
Oferujemy kompleksową i profesjonalną obsługę prawną dla Klientów indywidualnych oraz dla przedsiębiorców, w formie współpracy stałej, jak i doraźnej.  Wierzymy, że można znaleźć wyjście z każdej sytuacji, rzetelnie i starannie przygotowujemy i prowadzimy powierzone nam sprawy.

Głównym nurtem działalności naszej Kancelaria jest doradztwo prawne, przygotowywanie oraz weryfikacja projektów umów i pism urzędowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, reprezentacja Klientów w sporach dotyczących m.in. eksmisji, podziału majątku, zniesienia współwłasności, wsparcie prawnym w zakresie dochodzenia odszkodowań. 

Usługi prawne w zakresie prawa cywilnego świadczone przez Kancelarię Wiktora Witkowskiego obejmują:

 • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów, tj. sprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu, pożyczki, umowy o dzieło, 
 • przygotowywanie oraz opiniowanie porozumień, wezwań do zapłaty, listów intencyjnych, etc., 
 • przygotowywanie oraz opiniowanie wniosków o wszczęcie egzekucji, skarg na czynności komornika itp.,
 • doradztwo prawne związane z zawarciem różnych umów, ich wykonaniem, rozwiązaniem, niedozwolone klauzule umowne,
 • dochodzenie roszczeń, odszkodowań, zadośćuczynień m.in. w sprawach dotyczących doznanych szkód osobowych oraz majątkowych, powstałych np. w wynik wypadku drogowego, błędu lekarskiego, naruszenie dóbr osobistych, uszkodzonego mienia, etc.,
 • doradztwo prawne w sprawach tj. dochodzenia praw w przypadku nieuczciwych praktyk przedsiębiorców (klauzule abuzywne), wad zakupionych towarów, użytkowania niebezpiecznego towaru, spory ze sprzedawcami, odszkodowania, rekompensaty, doradztwo i negocjacje przy zawieraniu umów zakupu/sprzedaży nieruchomości, 
 • doradztwo w sprawach o emerytury i renty,
 • reprezentacja w sporach dotyczących zasiedzenia, ustanowienia służebności, ochrony własności i posiadania, postępowania wieczystoksięgowego,
 • reprezentacja w sprawach spadkowych, tj. stwierdzenia nabycia spadku, testamentów, zachowku, wydziedziczenia, etc.,
 • doradztwo w zakresie niewypłacalność dłużnika (skarga pauliańska), windykacji należności,
 • udział w negocjacjach z kontrahentami,
 • przygotowanie pism procesowych na poszczególnych etapach postępowania sądowego,
 • doradztwo i kompleksowa pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa rzeczowego.

Ponadto nasza Kancelaria prowadzi negocjacje, reprezentuje Klientów w różnego rodzaju sporach, a także postępowaniach sądowych i egzekucyjnych..

W celu konsultacji lub uzyskania porady prawnej zapraszam serdecznie do kontaktu.

Wiktor Witkowski

FORMULARZ KONTAKTOWY

UMÓW SPOTKANIE

Zaznacz pole

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, proszę skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close