radca prawny Wiktor Witkowski

Odszkodowania

Odszkodowanie i zadośćuczynienie 

Odszkodowanie i zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym należnym osobie poszkodowanej ze szkodą, którą wyrządziła lub za którą jest odpowiedzialna osoba fizyczna, lub inny podmiot prawa cywilnego. Odszkodowanie rekompensuje szkody majątkowej, natomiast zadośćuczynienie, czyli szkody niemajątkowej (moralne), cierpienie fizyczne, ból krzywdę, a także cierpienie psychiczne.

Nasza Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w uzyskaniu skutecznego odszkodowania, zadośćuczynienia i renty (z tytułu utraconych dochodów za wypadek, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby bliskiej, a także tymczasową, lub stałą niezdolność do pracy zarobkowej) od podmiotów odpowiedzialnych za szkodę, w tym również dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy.

Doświadczenie w tym zakresie zdobywaliśmy poprzez długoletnią praktykę zawodową. Oferujemy kompleksowe wsparcie w dochodzeniu rekompensaty z tytułu doznanych szkód materialnych i niematerialnych.  Na swoim koncie mamy wiele spraw o odzyskanie pieniędzy w pełnej, przysługującej kwocie, która powinna być adekwatna do skutków wypadku oraz kwoty ubezpieczenia.

Działamy kompleksowo, w imieniu naszego Klienta zajmujemy się zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela, przygotowujemy stosowne dokumenty, stanowiące podstawę do wypłaty odszkodowania, obliczamy kwotę przysługującego świadczenia. Reprezentujemy Klienta na etapie negocjacji z ubezpieczycielem, a także bezpośrednim sprawcą szkody, pracodawcą, czy sprawcą wypadku. Nasza kancelaria świadczy zastępstwo prawne i procesowe w sporach sądowych z powództwa prawa cywilnego o odszkodowanie.

Kancelaria Radcy Prawnego Wiktor Witkowski zajmuje się kompleksowym dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień tj.

ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA WYPADKI KOMUNIKACYJNE

Wypadki komunikacyjne to jedne z najczęściej występujących typów wypadków. Występują zarówno w ruchu drogowym, wodnym jak i powietrznym, często prowadzą do poważnych konsekwencji zdrowotnych, materialnych, jak również śmierci, za które przysługują różne rodzaje odszkodowań. 
Nasza Kancelaria radcy prawnego oferuje kompleksową pomoc, w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia  na skutek wypadku komunikacyjnego:

 • odszkodowanie za kolizje i wypadek samochodowy, 
 • odszkodowania za wypadek w środkach komunikacji miejskiej, 
 • odszkodowania za wypadek z udziałem pieszych lub rowerzystów, 

Dochodzimy odszkodowania od firm ubezpieczeniowych zarówno w przypadku odmowy, jak i zaniżenia wypłaty.

Prowadzimy spraw o odszkodowanie za wypadek śmiertelny, uszczerbek na zdrowiu oraz urazy odniesione w wyniku innych zdarzeń.

ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI PRZY PRACY

Każda osoba zatrudniona, która ucierpiała na skutek wypadku w pracy, stała się niezdolna do pracy, doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, może ubiegać się o odszkodowanie. Dotyczy to również pracowników, u których stwierdzono chorobę zawodową.

Nasza Kancelaria ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie za wypadki w pracy, za które odpowiedzialność ponosi pracodawca.

Dochodzimy odszkodowań tj. 

 • odszkodowanie za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu,
 • odszkodowanie za uszkodzenie ciała, 
 • odszkodowanie dla rodziny w przypadku śmierci w wyniku wypadku przy pracy, w tym zwrot kosztów pogrzebu, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej rodziny,
 • odszkodowanie za utracone dochody i koszty przygotowania do innego zawodu,
 • renty za utratę zdolności do pracy po wypadku,
 • renta rodzinna wypadkowa, gdy śmierć pracownika nastąpiła wskutek wypadku przy pracy.

O odszkodowanie można ubiegać się z tytułu wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy, oraz z pracy, zdarzeń losowych takich jak poślizgnięcie, potknięcie, porażenie prądem, etc. Udzielany pomocy prawnej w uzyskaniu skutecznego odszkodowania z ZUS oraz od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela. 

ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDY MEDYCZNE

Błąd medyczny lub błąd w sztuce medycznej to zawinione postępowanie, działanie lub zaniechanie lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego, farmaceuty i każdej innej osoby wykonującej zawód medyczny, który powoduje szkodę pacjenta, tj. uszczerbek na zdrowiu, zakażenie, uszkodzenie ciała, oraz śmierć.

Odszkodowanie za błędy medyczne, lekarski lub zaniedbanie medyczne może być efektem błędów diagnostycznych, terapeutycznych, użycia niewłaściwej aparatury, zastosowania nieprawidłowej techniki leczenia, czy niewłaściwej oceny przeprowadzonych badań, a także nieprawidłowej organizacji placówek służby zdrowia. Jeśli podejrzewamy, że w procesie leczenia mógł wystąpić błąd medyczny, nasza Kancelaria zajmie się odzyskaniem optymalnego i maksymalnie wysokiego odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

Nasza kancelaria pomaga również w uzyskiwaniu odszkodowań tj.

 • odszkodowania za wypadki w gospodarstwach rolnych i szkody rolnicze,
 • odszkodowanie za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy,
 • odszkodowania za szkody związane z nienależytym wykonaniem usług np. roboty budowlane, usługi remontowe,
 • odszkodowania za wypadki losowe dot. mieszkania lub domu, tj. kradzież z włamaniem, pożar, zalanie, zniszczenie mienia,
 • odszkodowanie za szkody wywołane przez zwierzęta domowe, np. odszkodowanie za pogryzienie przez psa,
 • odszkodowania za wypadek dziecka w przedszkolu, szkole, np. odszkodowanie za złamaną rękę w szkole,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za nieudane wakacje,
 • zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.

Kancelaria Radcy Prawnego Wiktor Witkowski to zespół wysoko wykwalifikowanych prawników, ukierunkowany na efektywność i pełne zadowolenie Klientów. Dochodzimy roszczeń odszkodowawczych z pełną determinacją, wnikliwością i rzetelnością. Dążymy do uzyskania jak najkorzystniejszego dla naszych Klientów rezultatu oraz uzyskania najwyższego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Dochodzimy odszkodowań na drodze polubownej i sądowej.

Naszą dewizą jest pełne zaufanie, dlatego nie zawieramy ugody z ubezpieczycielem bez porozumienia.

W celu konsultacji lub uzyskania porady prawnej zapraszam serdecznie do kontaktu.

Wiktor Witkowski

FORMULARZ KONTAKTOWY

UMÓW SPOTKANIE

Zaznacz pole

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, proszę skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close